"Hầu hết chúng ta có 4 đô la một giờ, nhưng một số thậm chí còn nhận được ít hơn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hầu hết chúng ta có 4 đô la một giờ, nhưng một số thậm chí còn nhận được ít hơn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết chúng ta có 4 đô la một giờ, nhưng một số thậm chí còn nhận được ít hơn." câu này tiếng anh là: Most of us got $4 an hour, but some received even less.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login