"Anh ấy đã mua hàng trên một chi nhánh cho đến khi chúng tôi đến giải cứu anh ấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ấy đã mua hàng trên một chi nhánh cho đến khi chúng tôi đến giải cứu anh ấy." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã mua hàng trên một chi nhánh cho đến khi chúng tôi đến giải cứu anh ấy." câu này tiếng anh dịch: He got a purchase on a branch until we came to his rescue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login