"Những người lính đã vi phạm nhà thờ bằng cách sử dụng nó như một nơi ổn định." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Những người lính đã vi phạm nhà thờ bằng cách sử dụng nó như một nơi ổn định." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người lính đã vi phạm nhà thờ bằng cách sử dụng nó như một nơi ổn định." câu này dịch sang tiếng anh:The soldiers violated the church by using it as a stable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login