"Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy đường viền của ngôi nhà qua màn sương." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy đường viền của ngôi nhà qua màn sương." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy đường viền của ngôi nhà qua màn sương." tiếng anh câu này là:We could just see the outline of the house through the mist.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login