"Tôi đã có một vài ngàn đô la tôi đang muốn đầu tư." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi đã có một vài ngàn đô la tôi đang muốn đầu tư." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có một vài ngàn đô la tôi đang muốn đầu tư." câu này tiếng anh là: I've got a few thousand dollars I'm looking to invest.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login