"Cô đủ điều kiện cho một vị trí trong đội trượt băng tốc độ Olympic Hoa Kỳ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô đủ điều kiện cho một vị trí trong đội trượt băng tốc độ Olympic Hoa Kỳ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đủ điều kiện cho một vị trí trong đội trượt băng tốc độ Olympic Hoa Kỳ." tiếng anh dịch: She qualified for a spot on the U.S. Olympic speed skating team.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login