"Cha và con trai gia nhập cùng một đảng chính trị." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cha và con trai gia nhập cùng một đảng chính trị." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cha và con trai gia nhập cùng một đảng chính trị." dịch câu này sang tiếng anh: Father and son acceded to the same political party.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login