"Thành công của nhà hàng chủ yếu là nhờ người quản lý mới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Thành công của nhà hàng chủ yếu là nhờ người quản lý mới." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thành công của nhà hàng chủ yếu là nhờ người quản lý mới." tiếng anh là: The restaurant's success was due largely to its new manager.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login