"Các quán rượu có một phần mở rộng tối nay." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các quán rượu có một phần mở rộng tối nay." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các quán rượu có một phần mở rộng tối nay." tiếng anh dịch: The pub's got an extension tonight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login