"Công thức Coca-Cola là một bí mật thương mại được giữ kín." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Công thức Coca-Cola là một bí mật thương mại được giữ kín." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công thức Coca-Cola là một bí mật thương mại được giữ kín." dịch sang tiếng anh: The Coca-Cola formula is a well-kept trade secret.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login