"Tìm ra tập tin bạn muốn có thể giống như tìm kim trong đống cỏ khô." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tìm ra tập tin bạn muốn có thể giống như tìm kim trong đống cỏ khô." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tìm ra tập tin bạn muốn có thể giống như tìm kim trong đống cỏ khô." câu này dịch sang tiếng anh:Finding out which file you want can be like looking for a needle in a haystack.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login