"Không có nhiều xe cộ trên đường." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Không có nhiều xe cộ trên đường." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có nhiều xe cộ trên đường." dịch sang tiếng anh: There wasn't much traffic on the roads.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login