"Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, tôi khóa chìa khóa của tôi trong xe." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, tôi khóa chìa khóa của tôi trong xe." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, tôi khóa chìa khóa của tôi trong xe." dịch sang tiếng anh là: To make matters worse, I locked my keys in the car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login