"Nó có thể đưa bạn vào một khung thuế cao hơn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Nó có thể đưa bạn vào một khung thuế cao hơn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó có thể đưa bạn vào một khung thuế cao hơn." dịch câu này sang tiếng anh: It may put you in a higher tax bracket.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login