"Tôi sẽ không thích hợp để bình luận trước khi kết quả bầu cử được biết đến." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi sẽ không thích hợp để bình luận trước khi kết quả bầu cử được biết đến." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ không thích hợp để bình luận trước khi kết quả bầu cử được biết đến." câu này dịch sang tiếng anh:It would be improper of me to comment before the election outcome is known.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login