"Như tôi đã đề cập trước đó, gần đây đã có rất nhiều thay đổi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Như tôi đã đề cập trước đó, gần đây đã có rất nhiều thay đổi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Như tôi đã đề cập trước đó, gần đây đã có rất nhiều thay đổi." câu này dịch sang tiếng anh là: As I mentioned earlier, there have been a lot of changes recently.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login