"Anh ấy đã làm điều đó để làm hài lòng sự phù phiếm của bạn gái mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Anh ấy đã làm điều đó để làm hài lòng sự phù phiếm của bạn gái mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã làm điều đó để làm hài lòng sự phù phiếm của bạn gái mình." tiếng anh là: He did that to gratify his girlfriend's vanity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login