"Máy tính và tâm trí con người có những khả năng khác nhau nhưng bổ sung." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Máy tính và tâm trí con người có những khả năng khác nhau nhưng bổ sung." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy tính và tâm trí con người có những khả năng khác nhau nhưng bổ sung." tiếng anh câu này dịch: The computer and the human mind have different but complementary abilities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login