"Tất cả chúng ta đã lãng phí trong bữa tiệc tốt nghiệp tối qua." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tất cả chúng ta đã lãng phí trong bữa tiệc tốt nghiệp tối qua." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả chúng ta đã lãng phí trong bữa tiệc tốt nghiệp tối qua." dịch câu này sang tiếng anh: We all got wasted at the graduation party last night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login