"Bây giờ tôi hối hận khi rời trường quá trẻ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bây giờ tôi hối hận khi rời trường quá trẻ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ tôi hối hận khi rời trường quá trẻ." dịch câu này sang tiếng anh là: I now regret leaving school so young.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login