"Tóc anh ta đã được chải lại và vuốt xuống bằng thứ gì đó để làm cho gọn gàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tóc anh ta đã được chải lại và vuốt xuống bằng thứ gì đó để làm cho gọn gàng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tóc anh ta đã được chải lại và vuốt xuống bằng thứ gì đó để làm cho gọn gàng." câu này tiếng anh dịch: His hair had been combed back and slicked down with something to make it neat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login