"Chúng ta có thể tạo ra một không gian sống lớn hơn bằng cách gõ hai phòng thành một." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chúng ta có thể tạo ra một không gian sống lớn hơn bằng cách gõ hai phòng thành một." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta có thể tạo ra một không gian sống lớn hơn bằng cách gõ hai phòng thành một." câu này dịch sang tiếng anh là: We could make a bigger living space by knocking two rooms into one.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login