"Tôi thấy một ông già đang đi trên cây gậy của mình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi thấy một ông già đang đi trên cây gậy của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thấy một ông già đang đi trên cây gậy của mình." câu này dịch sang tiếng anh:I saw an old man hitching along on his stick.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login