"Tôi đã bị cắt đứt trên đường đến London." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi đã bị cắt đứt trên đường đến London." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã bị cắt đứt trên đường đến London." tiếng anh dịch: I was cut off on my line to London.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login