"Mục đích của chúng tôi là giúp anh ta, không vượt qua phán xét về những gì anh ta đã làm." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Mục đích của chúng tôi là giúp anh ta, không vượt qua phán xét về những gì anh ta đã làm." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục đích của chúng tôi là giúp anh ta, không vượt qua phán xét về những gì anh ta đã làm." dịch sang tiếng anh là: Our aim is to help him, not to pass judgment on what he has done.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login