"Tôi không bao giờ đọc các trang kinh doanh." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi không bao giờ đọc các trang kinh doanh." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không bao giờ đọc các trang kinh doanh." tiếng anh câu này là:I never read the business pages .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login