"Sau khi bạn gọi cảnh sát, bạn đã làm gì?" tiếng anh là gì?

Giúp em với "Sau khi bạn gọi cảnh sát, bạn đã làm gì?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau khi bạn gọi cảnh sát, bạn đã làm gì?" tiếng anh câu này dịch: After you'd called the police, what did you do?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login