"Cô ấy đã thông minh kể từ khi tôi gặp cô ấy lần cuối." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cô ấy đã thông minh kể từ khi tôi gặp cô ấy lần cuối." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã thông minh kể từ khi tôi gặp cô ấy lần cuối." dịch câu này sang tiếng anh là: She has smartened up since I met her last.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login