"Tôi đã nhận được một cơn mưa thư gần đây." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đã nhận được một cơn mưa thư gần đây." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã nhận được một cơn mưa thư gần đây." câu này dịch sang tiếng anh:I have received a shower of letters recently.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login