"Đó là sai lầm khi sử dụng sai tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đó là sai lầm khi sử dụng sai tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là sai lầm khi sử dụng sai tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi." tiếng anh là: It is wrong to misuse our natural resources.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login