"Mối tình lãng mạn của Hemingway với y tá đã truyền cảm hứng cho anh viết A Farewell to Arms." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mối tình lãng mạn của Hemingway với y tá đã truyền cảm hứng cho anh viết A Farewell to Arms." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mối tình lãng mạn của Hemingway với y tá đã truyền cảm hứng cho anh viết 'A Farewell to Arms'." câu này dịch sang tiếng anh:Hemingway's romance with his nurse inspired him to write 'A Farewell to Arms'.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.