"Các kế hoạch tăng sản lượng của công ty được xác định dựa trên nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm máy tính." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Các kế hoạch tăng sản lượng của công ty được xác định dựa trên nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm máy tính." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các kế hoạch tăng sản lượng của công ty được xác định dựa trên nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm máy tính." câu này dịch sang tiếng anh là: The company's plans to increase production were predicated on the growing demand for computer products.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login