"Họ đăng tải khoảnh khắc họ nhận được đơn đặt hàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Họ đăng tải khoảnh khắc họ nhận được đơn đặt hàng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đăng tải khoảnh khắc họ nhận được đơn đặt hàng." tiếng anh là: They posted off the moment they received the order.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login