"Chúng tôi đã chơi một cuộn băng âm nhạc châu Phi và bắt đầu nhảy múa." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chúng tôi đã chơi một cuộn băng âm nhạc châu Phi và bắt đầu nhảy múa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã chơi một cuộn băng âm nhạc châu Phi và bắt đầu nhảy múa." dịch sang tiếng anh: We played a tape of African music and began dancing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login