"Neil đã cố gắng sửa chữa thiệt hại mà các tuyên bố của mình đã gây ra." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Neil đã cố gắng sửa chữa thiệt hại mà các tuyên bố của mình đã gây ra." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Neil đã cố gắng sửa chữa thiệt hại mà các tuyên bố của mình đã gây ra." câu này dịch sang tiếng anh:Neil tried to repair the damage that his statements had caused.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login