"Họ đã kiểm tra mái nhà bị rò rỉ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ đã kiểm tra mái nhà bị rò rỉ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã kiểm tra mái nhà bị rò rỉ." tiếng anh câu này dịch: They inspected the roof for leaks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login