"Cô cởi áo khoác và chạy lên lầu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô cởi áo khoác và chạy lên lầu." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cởi áo khoác và chạy lên lầu." dịch câu này sang tiếng anh là: She shucked off her jacket and ran upstairs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login