"Chính sách của ngân hàng không được khấu trừ lãi khi rút tiền." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chính sách của ngân hàng không được khấu trừ lãi khi rút tiền." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính sách của ngân hàng không được khấu trừ lãi khi rút tiền." câu này dịch sang tiếng anh:It is not the bank's policy to deduct interest on withdrawals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login