"Mọi người đã sẵn sàng cho ngày trọng đại." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Mọi người đã sẵn sàng cho ngày trọng đại." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người đã sẵn sàng cho ngày trọng đại." tiếng anh là: Everyone was getting ready for the big day.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login