"Tại không nước là chất rắn đông lạnh." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tại không nước là chất rắn đông lạnh." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại không nước là chất rắn đông lạnh." tiếng anh dịch: At zero water is frozen solid.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login