"Cuộc nội chiến đã làm cạn kiệt đất nước về nhân lực và sự giàu có." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cuộc nội chiến đã làm cạn kiệt đất nước về nhân lực và sự giàu có." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc nội chiến đã làm cạn kiệt đất nước về nhân lực và sự giàu có." dịch sang tiếng anh: The civil war drained the country of its manpower and wealth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login