"Đám đông từ nhà hát tràn ra đường." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đám đông từ nhà hát tràn ra đường." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đám đông từ nhà hát tràn ra đường." tiếng anh dịch: Crowds from the theatre were spilling onto the street.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login