"Các nhà khoa học đã quan sát thấy sự sụt giảm nồng độ ozone so với Nam Cực." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các nhà khoa học đã quan sát thấy sự sụt giảm nồng độ ozone so với Nam Cực." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà khoa học đã quan sát thấy sự sụt giảm nồng độ ozone so với Nam Cực." dịch sang tiếng anh: Scientists have observed a drop in ozone levels over the Antarctic.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login