"Có bao nhiêu không gian trên mỗi đĩa?" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Có bao nhiêu không gian trên mỗi đĩa?" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có bao nhiêu không gian trên mỗi đĩa?" câu này tiếng anh là: How much space is there on each disk?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.