"Cô đã nhận được bằng cử nhân nghệ thuật vào năm 1974." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô đã nhận được bằng cử nhân nghệ thuật vào năm 1974." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã nhận được bằng cử nhân nghệ thuật vào năm 1974." dịch sang tiếng anh: She received a bachelor's degree in arts in 1974.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.