"Anh ấy sẽ làm khách mời đặc biệt trong chương trình tuần tới." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ấy sẽ làm khách mời đặc biệt trong chương trình tuần tới." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy sẽ làm khách mời đặc biệt trong chương trình tuần tới." tiếng anh câu này dịch: He will make a special guest appearance on next week's show.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login