"Mái hiên của ngôi nhà hoang vắng này đã trở thành gà trống cho chim bồ câu." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Mái hiên của ngôi nhà hoang vắng này đã trở thành gà trống cho chim bồ câu." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mái hiên của ngôi nhà hoang vắng này đã trở thành gà trống cho chim bồ câu." câu này tiếng anh là: The eaves of this deserted house have become the roost for pigeons.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login