"Chúng tôi đã thu được 17 đô la giữa chúng tôi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chúng tôi đã thu được 17 đô la giữa chúng tôi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã thu được 17 đô la giữa chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh là: We collected $17 between us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login