"Cô được tìm thấy còn sống nhưng bất tỉnh." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô được tìm thấy còn sống nhưng bất tỉnh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô được tìm thấy còn sống nhưng bất tỉnh." dịch câu này sang tiếng anh: She was found alive but unconscious.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login