"Mặt trời đang lóe lên những đỉnh băng giá của đá lấp lánh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mặt trời đang lóe lên những đỉnh băng giá của đá lấp lánh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặt trời đang lóe lên những đỉnh băng giá của đá lấp lánh." câu này dịch sang tiếng anh:The sun was glancing off the icy tips of gleaming rock.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login